bán giá xoài

Xoài cát chất lượng giá rẻ

Xoài cát chất lượng giá rẻ

Xoài Cát chu Cao Lãnh Đồng Tháp là giống xoài truyền thổng của địa phương có từ rất lâu đời. Tương truyền, ngày xưa vua Gia Long lánh nạn ở Nha Mân, rất thích dùng xoài Cao Lãnh. Người đẹp