giá thanh long

Thanh long Phan Thiết

Thanh long Phan Thiết

Cung cấp ít calories, trong 100gr thanh long ruột đỏ chỉ có 40kcal. Ngoài ra, trong thanh long ruột đỏ còn cung cấp phần lớn chất xơ, và vitamin C, A, protid,… Thanh long là trái có lợi cho sức