nho đỏ ba mọi

Nho đỏ Ba Mọi

Nho đỏ Ba Mọi

Nho đỏ Ba Mọi được sản xuất theo công nghệ của tổ chức an toàn thực phẩm quốc tế, với công nghệ này mà cây nho nơi này vẫn phát triển mà không cần thuốc kích thích, vẫn tươi ngon